Volledig Hitma-assortiment
Hitma Gas- en vlamdetectie

Giftige gassen

 

Gassoort Chemische formule ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3
Ammoniak NH3 25 18 35 25 50 35
Arseenwaterstof AsH3 0,05 0,16     0,05 0,2
Boortrichloride BCl3            
Boortrifluoride BF3         1 (plafond) 3 (plafond)
Broom Br2 0,1 0,66 0,2 1,3 0,1 0,7
Koolmonoxide CO 30 35 200 232 50 55
Chloor Cl2     0,5 1,5 1 (plafond) 3 (plafond)
Chloordioxide ClO2 0,1 0,28 0,3 0,84 0,1 0,3
1,4-cyclohexaandiisocyanaat              
Diboraan B2H6         0,1 0,1
Dichloorsilaan (DCS) H2Cl2Si            
Dimethylamine (DMA) C2H7N 2 3,8 6 11 10 18
Dimethylhydrazine (UDMH) C2H8N2            
Disilaan Si2H6            
Ethyleenoxide C2H4O 5 9,2     1,5  
Fluor F2 1 1,6 1 1,6 0,1 0,2
Germaan GeH4 0,2 0,64 0,6 1,9    
Hexamethyleendiisocyanaat (HDI) C8H12N2O2            
Hydrazine N2H4 0,02 0,03 0,1 0,13 1 1,3
Waterstof H2            
Waterstofbromide HBr     3 10 3 10
Waterstofchloride HCl 1 2 5 8 5 (plafond) 7 (plafond)
Waterstofcyanide HCN     10 11 10 11
Waterstoffluoride HF 1,8 1,5 3 2,5   2
Waterstofjodide HI            
Waterstofperoxide H2O2 1 1,4 2 2,8 1 1,4
Seleenwaterstof H2Se         0,05 0,2
Waterstofsulfide H2S 5 7 10 14 2 10
Gehydrogeneerde methyleen-bisfenyl-isocyanaat (HMDI)              
Isocyanatoethylmethacrylaat (IEM) C7H9NO3            
Isoforondiisocyanaat (IPDI) C12H18N2O2            
Methylfluoride (R41) CH3F            
Methyleen-bisfenyl-isocyanaat (MDI) C15H10N2O2            
Methyleen-bisfenyl-isocyanaat-2 (MDI-2) C15H10N2O2            
Methylenedianiline (MDA) C13H14N2 0,01 0,08        
Monomethylhydrazine (MMH) CH6N2            
Naftaleendiisocyanaat (NDI) C12H6N2O2            
Salpeterzuur HNO3     1 2,6 2 5
Stikstofmonoxide NO         25 30
Stikstofdioxide NO2         5 (plafond) 9 (plafond)
Stikstoftrifluoride NF3         10 29
n-butylamine (N-BA) C4H11N         5 (plafond) 15 (plafond)
Ozon O3     0,2 0,4 0,1 0,2
Fosgeen COCl2 0,02 0,08 0,06 0,25 0,1 0,4
Fosfine PH3 0,1 0,14 0,2 0,28 0,3 0,4
Propyleenoxide C3H6O 5 12     100 240
p-fenyleendiamine (PPD) C6H8N2   0,1       0,1
p-fenyleendiisocyanaat (PPDI) C8H4N2O2            
Silaan SiH4 0,5 0,67 1 1,3    
Stibine SbH3         0,1 0,5
Zwaveldioxide SO2         5 13
Zwavelzuur H2SO4           1
Tertiaire butylarseenwaterstof (TBA)              
Tertiaire butylfosfine (TBP) C4H11P            
Tetraethylorthosilicaat (TEOS) C8H20O4Si            
Tetrakis(dimethylamino)titanium (TDMAT) C8H24N4Ti            
Tetramethylxyleendiiscocyanaat (TMXDI) C14H16N2O2            
Tolueendiamine (TDA) C7H10N2 50 191 150 574    
Tolueendiisocyanaat (TDI) C9H6N2O2     0,02 (plafond) 0,14 (plafond)    
Triethylamine (TEA) C6H15N 2 8 4 17 2,5 100
Trimethylhexamethyleen-diisocyanaat (TMDI) C11H18N2O2            
Asymmetrisch dimethylhydrazine (UDMH) C2H8N2            

 

Bij Hitma geloven wij in meten is weten. Daarom maken wij op onze websites gebruik van cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat de website gebruiksvriendelijker wordt. Onze cookies hebben uitsluitend analytische, communicatieve of functionele doeleinden. Door verder te gaan op onze website accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Lees hier meer over wat Hitma vindt van privacy