Volledig Hitma-assortiment
Hitma Gas- en vlamdetectie

Gasdetectie en gasanalyse

Gasanalyse en gasdetectie zijn twee manieren om gassen op hun samenstelling te bekijken. Redenen om te kiezen voor gasanalyse dan wel gasdetectie zijn verschillend.

Gasanalyse
Bij gasanalyse probeert men de totale samen­stelling van een gas te achterhalen, of tot in promille het gehalte van enkele gassen of gasgroepen te bepalen. Gasanalyse is een kwalitatieve meting.

Gasdetectie
Bij gasdetectie is het doel een indi­ca­tie te geven of een van tevoren bepaald gas aan­we­zig is in een voor mens of installatie poten­tieel gevaar­lijke concentra­tie. Gasdetectie is een kwantitatieve meting.

Daarnaast bestaan er ook nog andere soorten detectie, denk aan: 

 • Het detecteren van gaslekkage
 • Het detecteren van rook
 • Het detecteren van vlammen
 • Het detecteren van oververhitting

Gas- en vlamdetectie vindt plaats op zeer veel verschillende plekken, zoals de petrochemie, offshore om de veiligheid van mens en  milieu te waarborgen. Maar ook bijvoorbeeld bij waterzuiveringsinstallaties, in het ziekenhuis (waar veel met zuurstof wordt gewerkt), op het labaratorium, in de scheepvaart, bij energiecentrales en de automotive tot aan de cv-ketel bij je thuis.  

De soorten gassen die gedetecteerd kunnen worden, zijn verdeeld over drie categorien, te weten zuurstof, brandbare gassen, waaronder LEL-brandbare gassen, en giftige gassen.

Veel brandbare gassen zijn ook toxische / giftige gassen. Het is namelijk afhankelijk van het explosieniveau waarbij het gas ontvlamt en de hoeveelheid zuurstof aanwezig. Men noemt dit de LEL iLower Explosion Limit, meer info.en het UEL iUpper Explosion Limitmeer info.. Enkele voorbeelden van gassen die brandbaar zijn :

 • Propaan
 • Benzine
 • Butaan (C4H10)
 • Waterstof (H2)
 • LPG
 • Methaan (CH4)

Enkele voorbeelden van giftige gassen zijn:

 • Ammoniak (NH3)
 • Arseen (AsH3)
 • Chloor (CL2)
 • Koolstofmonoxide (CO)
 • Waterstofsulfide (H2S)
 • Zwaveldioxide (SO2)

Bij Hitma geloven wij in meten is weten. Daarom maken wij op onze websites gebruik van cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat de website gebruiksvriendelijker wordt. Onze cookies hebben uitsluitend analytische, communicatieve of functionele doeleinden. Door verder te gaan op onze website accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Lees hier meer over wat Hitma vindt van privacy