Volledig Hitma-assortiment
Hitma Gas- en vlamdetectie
Vorige pagina

Begrippenlijst

ANSI/ISA 12.13.01-2000


De ANSI/ISA 12.13.01-2000 is een Amerikaanse nationale richtlijn voor brandbare gasdetectie. De richtlijn omschrijft onder andere de eisen aan constructie, prestaties en testen van draagbare en vaste gasdetectie van brandbare gassen.

ATEX


ATEX is de Europese regelgeving voor explosieveilige producten. De naam komt van het Franse Atmosphères Explosives, dat explosiegevaarlijke omgeving betekend. In de ATEX richtlijn staan verschillende methodes omschreven om een product explosieveilig te maken en te testen.

CE


De Conformité Européenne certificering is op veel producten terug te vinden en staat voor ''in overeenstemming met de Europese regelgeving''. Hiermee wordt aangegeven dat het product aan alle Europese regels voldoet en dat de conformiteits- of overeenstemmingsprocedures zijn voltooid.

Exd


Er zijn verschillende methodes om een instrument explosieveilig te maken. Een daarvan is het toepassen van een drukvaste behuizing. Binnen de ATEX regelgeving wordt dat aangeduid als Exd en binnen de Amerikaanse richtlijnen als flame proof. Dit type bescherming zorgt ervoor dat als er in de behuizing een ontsteking zou ontstaan, deze nooit naar de omgeving buiten de behuizing kan overslaan.

Exi


Er zijn verschillende methodes om een instrument explosieveilig te maken. Een daarvan is het intrinsiek veilig maken van een instrument. Binnen de ATEX regelgeving wordt dat aangeduid als Exi. Dit type bescherming zorgt ervoor dat de spanning en stroom dermate worden beperkt, zodat er nooit een vonk door de elektronica kan ontstaan en daarmee dus ook geen explosie.

Waterstof (H2)


H2 is een waterstof element en staat voor Diwaterstof of moleculaire waterstof. Het is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element waterstof. Het gas is zeer ontvlambaar en is bij normale druk en temperatuur kleurloos, reukloos en smaakloos. Klik voor een overzicht van al onze waterstof (H2) gasdetectie of gaslekdetectie producten.

H2S


H2S staat voor waterstofsulfide en kan ook worden aangeduid als zwavelwaterstof. Het ontstaat door rotting van organische resten en ruikt bij lage concentraties naar rotte eieren. Het kleurloze gas is dodelijk en verlamt bij hoge concentraties de geurzenuwen. Een uitgebreidere uitleg over H2S staat in deze blog.

IECEx


IECEx is de internationale regelgeving voor explosieveilige producten. Met de komst van deze regelgeving is het niet meer nodig om explosieveilige producten separaat voor de Europese, Amerikaanse, en Aziatische regelgeving te laten certificeren. Niet alle landen wereldwijd hebben zich echter gecommiteerd aan de internationale IECEx richtlijn, waardoor het toch nodig kan zijn om ook lokaal te laten certificeren.

IR


IR is de afkorting van infrarood. Binnen de gasdetectie worden infrarood sensoren gebruikt voor onder andere het detecteren van brandbare gassen en CO2. Een voordeel van infrarood sensoren te opzicht van andere sensoren is de langere levensduur.

Kalibratie


Bij een kalibratie wordt er gekeken of een meetinstrument of sensor (nog steeds) binnen de door de fabrikant opgegeven specificaties valt. Dit wordt vastgesteld door het vergelijken van meetwaarden met een gecertificeerde referentie. Bij een te grote afwijking dient het betreffende instrument te worden gejusteerd. Justeren is het bijstellen van het meetinstrument zodat deze weer binnen de door de fabrikant opgegeven specificaties valt.

Kalibratiecyclus


Een kalibratiecyclus is de tijd tussen twee opvolgende kalibraties. De aanbevolen kalibratiecyclus is afhankelijk van de eigenschappen van de meetcel, maar ook van het klantspecifieke proces. Bij extreme processen kan het zijn dat een kortere kalibratiecyclus noodzakelijk is omdat de sensor bij de standaard kalibratiecyclus te veel verloopt.

Katalytische verbrandingssensor


De katalystische verbrandingssensor is het meest toegepaste meetprincipe voor het meten van brandbare gassen. De katalytische sensor werkt volgens het principe dat wanneer een brandbaar gas of luchtmengsel over een heet katalytisch oppervlak gaat, verbranding ontstaat. Vervolgens zorgt de ontstane warmte ervoor dat de temperatuur van de meetelement stijgt waardoor de weerstand wijzigt. De weerstandsverandering wordt omgerekend naar een gasconcentratie. Een katalytische cel heeft zuurstof nodig voor een goede werking en kan niet worden toegepast in omgevingen met minder dan 10% zuurstof.

Lecture bottle


Een lecture bottle is een compacte gasfles met referentiegas dat kan worden gebruikt voor kalibratiedoeleinden.

LEL


LEL staat voor Lower Expolosion Limit. De LEL is het punt waarboven een brandbare gasconcentratie een explosiegevaar kan opleveren. Een gasdetector meet het percentage van een brandbare gas in de lucht. Voor elk type brandbaar gas is het percentage waarop het een explosiegevaar kan opleveren anders. Klik hier voor een uitgebreidere uitleg.

O2


O2 is een zuurstof element en staat voor Dizuurstof of moleculaire zuurstof. Het is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element zuurstof. Over het algemeen wordt met het gebruik van het woord O2 dan ook zuurstof bedoeld. De atmosfeer bestaat normaal gesproken uit zuurstof (21%) en stikstof (78%). Bij een te laag zuurstof peil kan je het benauwd krijgen. Is het peil echter te hoog, dan onstaat er een explosie gevaar. Een overzicht van ons assortiment gasdetectie meters die geschikt zijn voor het meten van O2 vindt u hier.

Open pad


Open pad gasdetectie is een methode om gassen te detecteren over langere afstanden binnen een zichtlijn. Dit systeem werkt met een zender en een ontvangen waartussen een laser lichtsignalen verstuurd. Het lichtspectrum dat aankomt bij de ontvanger veranderd naar mate er meer gassen in de lucht voorkomen, waardoor de gasconcentratie kan worden bepaald.

PPM


De term ppm staat voor part per million en geeft de gasconcentratie van een specifiek gas in de lucht aan.

Propaan


Propaan is een eenvoudige koolwaterstof uit de groep der alkanen. Het is een Liquefied Petroleum Gas, ook wel aangeduid als vloeibaar petroleumgas of een koolwaterstofgas. Deze LPG gas is zeer licht ontvlambaar en bij kamertemperatuur kleur- en geurloos.

Redundante


Een redundant systeem is een systeem waarbij bepaalde onderdelen dubbel aanwezig zijn, zodat het geheel goed blijft functioneren wanneer een onderdeel uitvalt.

SIL


SIL staat voor Safety Integrity Level en is een industriële norm voor het bepalen van de betrouwbaarheid van elektrische en elektronische systemen. Het gaat hierbij voornamelijk om het bepalen van de kans op falen van (veiligheids)systemen. Een instrument of systeem kan afhankelijk van de uitkomst een SIL1, SIL2, SIL3 of SIL4 niveau krijgen, waarbij SIL niveau 4 het meest betrouwbaar is.

'SimuGas' zelftest


De Simugas zelftest is door fabrikant Senscient ontwikkeld voor het ELDS open pad gasdetectiesysteem. De ingebouwde Simugas zelftest gebruikt een vastgehouden monster van het doelgas om in de transmitter elke 24 uur een testsignaal te genereren. Dit gebeurt geheel automatische waardoor handmatige controle met een testgas overbodig is.

TruCal®-technologie


Trucal is een ingebouwde zelftest voor gasdetectiesensoren ontwikkeld door MSA. De Trucal zelftest controleert de sensor op correcte werking, compenseert de meting op veranderende omgevingsinvloeden en waarschuwt als de sensor vervangen moet worden.

UEL

De maximale gasconcentratie wordt de UEL-waarde genoemd, Upper Explosion Limit. Boven de 100% UEL is een gasmengsel niet explosief of ontvlambaar meer, omdat er dan niet voldoende zuurstof aanwezig is voor verbranding van het gas. Het mengsel is dan te rijk. Meer informatie over de explosiegrens, klik hier

Bij Hitma geloven wij in meten is weten. Daarom maken wij op onze websites gebruik van cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat de website gebruiksvriendelijker wordt. Onze cookies hebben uitsluitend analytische, communicatieve of functionele doeleinden. Door verder te gaan op onze website accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Lees hier meer over wat Hitma vindt van privacy