Volledig Hitma-assortiment
Hitma Gas- en vlamdetectie

Betekenis van het percentage LEL-waarde

Elk gas heeft haar eigen LEL-waarde.

Deze onderste explosiegrens is erg belang­rijk voor de meting van brandbaar gas. Een gaswolk met een concentratie onder deze waarde is namelijk niet explosiegevaarlijk. Indien we detecteren onder de LEL-waarde, slaan we dus alarm voordat gevaarlijke concentraties ontstaan. En dat is natuurlijk niet gewenst.

Schaaleenheid gasdetectie
Een detectiesysteem voor brandbaar gas heeft als schaaleenheid 'procenten LEL' en is daarmee vast verbonden met het gas waarvoor het systeem is bedoeld. Dit is dan ook het gas waar het systeem op gekali­breerd wordt. Het systeem meet 0 tot 100 % LEL, waarbij 100% de explosie­grens is.

Voorbeeld: Percentage LEL-waarde voor methaangas
Hoe wordt de LEL-waarde bepaald? Stel, we hebben een detectiesysteem voor het meten van methaangas. Als het systeem ons aan­geeft dat er 10% LEL bij een bepaald meet­punt heerst, betekent dat, dat er 10 keer zoveel aan­wezig moet zijn om tot een explosiegevaarlijke con­centratie te komen. De 10% LEL geeft dus een soort veiligheidsfactor aan. Dit laatste geldt nu voor elk gas, mits de installatie voor dat gas gekalibreerd is.

Maximale gasconcentratie (UEL)
Naast de LEL-waarde is er ook een maximale gasconcentratie: UEL-waarde

Ontvlambare zones gas of gasmengsels
De ontvlambare zone voor elk gas of gasmengsel ligt tussen de grenzen van de LEL en de UEL. U kunt de LEL-waarde van elk gas, ook wel de explosiegrens genoemd, opzoeken in o.a. ‘het handboek Chemiekaar­ten'

Producten gasdetectie

Bij Hitma geloven wij in meten is weten. Daarom maken wij op onze websites gebruik van cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat de website gebruiksvriendelijker wordt. Onze cookies hebben uitsluitend analytische, communicatieve of functionele doeleinden. Door verder te gaan op onze website accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Lees hier meer over wat Hitma vindt van privacy